W okresie od maja do października 2014, w ramach procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszego personelu i wdrażania nowych,

skuteczniejszych metod pracy przeprowadziliśmy wewnętrzne 80- godzinne pełne szkolenie z zakresu stosowania

Dialogu Motywującego.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez certyfikowaną trenerkę i superwizorkę Urszulę Grodzką z

Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii.

W szkoleniu udział wzięli specjaliści naszej poradni :

lekarz psychiatra, psycholog kliniczny, terapeuci uzależnień.

Oprócz nich ze szkolenia skorzystali:

nauczyciele, pedagodzy szkolni, specjalista pracy socjalnej, pracownicy centrum interwencji kryzysowej z Lublina i współpracownicy Poradni Leczenia Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Łęcznej.


Dialog motywujący/Terapia motywująca (DM/TM) to według definicji nic innego jak sposób komunikacji.
Jest to również nowatorska metoda pracy z trudnym pacjentem.
Polega ona na takim oddziaływaniu terapeutycznym,
aby wzmocnić w pacjencie jego efektywne zaangażowanie w leczenie i wprowadzanie istotnych zmian w życiu.
Szczególne zastosowanie znajduje w obszarach odnoszących się do złożonych, długotrwałych i trudnych do zmiany problemów,
jak samodestrukcyjne oraz ryzykowne zachowania – w tym uzależnienia.
Coraz częściej stosowania jest wspólnie z innymi programami rehabilitacji psychologicznej
Stosowanie Dialogu Motywującego w terapii leczenia uzależnienia
od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych a także
w uzależnieniach behawioralnych – przede wszystkim w leczeniu hazardu znacząco wpływa na efekty terapii,
m.in. zwiększa prawdopodobieństwo podejmowania leczenia, wzmacnia aktywne uczestnictwo w terapii,
zmniejsza zjawisko oporu klienta, związanego z brakiem podejmowania przez pacjentów zmian,
zwiększa motywację w okresie po zakończeniu terapii, umożliwiając stawianie sobie kolejnych celów,
budowanie więzi z rodziną, rozwijanie zainteresowań itp.
Ten prosty (choć niekoniecznie łatwy do przeprowadzenia),
niekonfrontacyjny sposób pracy może ułatwić pacjentowi uzależnionemu
odkrywanie jego wewnętrznych źródeł motywacji i równoczesne korzystanie z własnej siły,
z własnych możliwości (nie tylko z tego, co wygeneruje i zaoferuje terapeuta).
Za pośrednictwem określonych strategii motywujących i umiejętnie prowadzonej rozmowy motywującej
możliwa jest zmiana motywacji zewnętrznej (z którą pacjent zgłasza się na terapię) na wewnętrzną motywację do zmiany.
Dialog Motywujący to skuteczna metoda pracy,
która pozwala modyfikować brak motywacji odnaleźć i zwiększać motywację u pacjentów i pomagać im w przezwyciężaniu
różnorodnych życiowych trudności znajduje zastosowanie nawet u najbardziej oporującego klienta.

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Close Menu