Poradnia Profilaktyczno Rehabilitacyjna
dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych

ul. Kilińskiego 40
08-110 Siedlce

 

tel. fax. 25 633-31-81 (w godz. pracy)

 

Poradnia Profilaktyczno – Rehabilitacjna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych NZOZ działa pod patronatem Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Uzależnionych
„Powrót z U”.

Poradnia w Siedlcach zapewnia dostęp do:

 1. terapia indywidualna uzależnienia od narkotyków oraz NSP (nowe substancje psychoaktywne, tzw. dopalacze)
 2. terapia indywidualna i grupowa uzależnienia od alkoholu
 3. terapia indywidualna uzależnienia od hazardu
 4. terapia indywidualna i grupowa osób współuzależnionych
 5. grupa wsparcia dla współuzależnionych
 6. konsultacje lekarskie (psychiatryczne)
 7. wsparcie i opieka socjalna
 8. wsparcie i pomoc prawna
 9. Indywidualny program terapii dla użytkowników konopi CANDIS
 10. Program wczesnej interwencji FRED GOES NET
 11. stała współpraca z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 12. Wielopoziomowa profilaktyka uzależnień adresowana do dzieci i młodzieży realizowana metodami aktywnymi
 12. Edukacja rodziców w zakresie zagrożeń płynących z używania środków zmieniających świadomość
 14. Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, pracowników wymiaru sprawiedliwości, instytucji socjalnych i pomocowych

-> przyjmujemy osoby BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ WIEKOWYCH

-> przyjmujemy DZIECI i MŁODZIEŻ PONIŻEJ 16 r.ż.

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8oo – 18oo

Powrót z U Siedlce

Punkt Rehabilitacyjno-Terapeutyczny

ul. Słoneczna 1
Łosice
budynek poradni „Zdrowie” na tyłach Szpitala Powiatowego w Łosicach

Poradnia w Łosicach zapewnia dostęp do:

 Sesji psychoterapii indywidualnej
 Porad psychologicznych

Punkt czynny jest we

wtorki w godz. 11:00 – 14:00

 Zapisy pod numerem telefonu 789 128 165

Uwaga!
Zachowujemy pełną dyskrecję i anonimowość.
Pacjenci ubezpieczeni przyjmowani są
bezpłatnie.

DO ZAPISU NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE DOWODU OSOBISTEGO ORAZ AKTUALNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE18

Close Menu