abstynencja
 

 AIDS

alkaloidy

alkohol

alkoholik

alkoholizm

amfetamina

Anonimowi Alkoholicy (AA)

barbiturany

benzodiazepiny

ciągi picia (ang. binge drinking)

crack

Dwanaście Kroków AA

Dwanaście Tradycji AA

ecstasy

fazy rozwoju alkoholizmu

flashback

głód (alkoholowy, narkotykowy)

głód narkotykowy (craving)

halucynacje

halucynogeny

haszysz

heroina

HIV

interwencja kryzysowa

intoksykacja

kac

kanabinole

kokaina

konopie indyjskie

LSD

marihuana

mechanizm iluzji i zaprzeczania

mechanizm nałogowej regulacji emocji

mechanizmy uzależnienia

morfina

narkomania

narkotyki

nawrót

nikotyna

nikotynizm

opiaty

otępienie alkoholowe

padaczka alkoholowa

paranoja alkoholowa

przedawkowanie

przerwa w życiorysie

psycho-bio-społeczny model uzależnienia

psychozy alkoholowe

substancje psychoaktywne

substancje wziewne

THC: czterohydrokannabinol

tolerancja krzyżowa

tolerancja substancji

trzeźwość

uzależnienie

uzależnienie behawioralne

uzależnienie krzyżowe (ang. cross-dependence)

używanie eksperymentalne

współuzależnienie

zaburzenie psychotyczne spowodowane alkoholem

zachowania nałogowe

zdrowienie z alkoholizmu

zespół abstynencyjny

Close Menu