Naszą misją jest:

1) Prowadzenie działań profilaktycznych, działalność w zakresie występujących zjawisk patologii społecznej dotyczących używania środków psychoaktywnych tj. narkotyki, alkohol, nikotyna oraz hazard i uzależnienia od internetu.

2) Rozwiązywanie podstawowych problemów rodzin w zakresie zapobiegania, leczenia, rehabilitacji i postrehabilitacji, wychodzenia z nałogu, szczególnie w środowiskach osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem w formie doradztwa. konsultacji oraz informacji.

3) Organizowanie różnych form działania zmierzających do zapobiegania i zwalczania narkomanii. alkoholizmu oraz innych form patologii społecznych tj. przemoc, lekomania, nikotynizm, uzależnienie od internetu, patologiczny hazard.

4) Praca z rodzicami, opiekunami, pedagogami, wychowawcami i bliskimi osób uzależnionych w zakresie zwalczania występujących patologii społecznych.

5) Propagowanie idei zdrowego życia przez taką formę działań, która umożliwia osobie uzależnionej powrót do życia społecznego, koncentrując te działania na tym aby kontakt z rzeczywistością mógł stać się dla osoby uzależnionej źródłem inspiracji i satysfakcji nie zaś cierpieniem i zagrożeniem.

6) Propagowanie i promowanie programów edukacyjno – informacyjnych w zakresie zapobiegania i zwalczania uzależnień.

7) Wspieranie rodzin osób uzaleznionych.

8) Organizowanie szkoleń i wykładów z zakresu profilaktyki uzależnień, zapobiegania agresji itp.

9) Reprezentowanie interesów społecznych i ekonomicznych rodzin oraz młodzieży uzależnionej, dotkniętej patologią w celu uzyskania pomocy prawnej, edukacyjno – adaptacyjnej i materialnej.


(żródło: Statut Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U”)

Close Menu